O nama


BNP Paribas Cardif osiguranje d.d.

osiguravajuće društvo u vlasništvu BNP Paribas Cardif osigurateljnog dijela jedne od najvećih financijskih grupacija u svijetu - BNP Paribas. U Hrvatskoj je BNP Paribas Cardif osiguranje prisutno od srpnja 2007. godine i korisnicima je ponudilo novu vrstu proizvoda poznatu kao osiguranje korisnika kredita u slučaju smrti, trajnog invaliditeta, dužeg bolovanja i otkaza.


BNP Paribas Cardif

osiguravajuća kuća osnovana prije 40 godina specijalizirana za osiguranje osoba i imovine. Svojom dokazanom stručnošću u plasmanu i distribuciji osiguravateljnih proizvoda pridonosi uspjehu svojih partnera u 36 zemalja širom svijeta, osobito u Europi, Aziji i Latinskoj Americi. BNP Paribas Cardif svoje poslovanje temelji na inovativnom poslovnom modelu. Razvija štedne i osiguravateljne proizvode i usluge te ih distribuira putem mreže svojih partnera, uključujući banke, kreditna društva, osiguravateljne odjele proizvođača automobila, pružatelje telekomunikacijskih usluga, brokere, maloprodaje i sl. BNP Paribas Cardif nastoji se profilirati kao mjerilo partnerstva u osiguranju na globalnoj razini, te blisko surađuje sa svojim partnerima, njegujući čvrstu vezu temeljenu na obostranom povjerenju. Te izravne veze jamstvo su dubinskog poznavanja metoda partnera kao i klijenata, što omogućuje BNP Paribas Cardifu da ponudi rješenja koja su diskretno integrirana u njihove prodajne procese i savršeno odgovaraju potrebama i očekivanjima klijenata.


BNP Paribas

europski je lider u pružanju bankovnih i financijskih usluga. Grupa je prisutna u 80 zemalja, s oko 200.000 zaposlenih, od kojih je više od 150.000 na području Europe. BNP Paribas ima ključni položaj u tri vrlo bitna područja djelatnosti koja banci osiguravaju stratešku moć i financijsku solidnost:
• maloprodajno bankarstvo
• investicijska rješenja
• poslovno i investicijsko bankarstvo