BNP Paribas Cardif Hrvatska

Osiguravatelj za svijet koji se mijenja

BNP Paribas Cardif Hrvatska

BNP Paribas Cardif

  • Sklopljen Ugovor o prijenosu dionica

    Dana 18.10.2017. godine između CROATIA osiguranja i BNP Paribas Cardif Francuska sklopljen je Ugovor o prijenosu dionica, kojim CO kupuje 100 posto
    udjela društva BNP Paribas Cardif Hrvatska.

Sklopljen Ugovor

Ugovor o prijenosu dionica Dana 18.10.2017. godine između CROATIA osiguranja i BNP Paribas Cardif Francuska sklopljen je Ugovor o prijenosu dionica, kojim CO kupuje 100 posto udjela društva BNP Paribas Cardif Hrvatska.

-

-

----

KEY FIGURES 2014

----
KEY FIGURES 2014